Accessibility links

ده ستوورنامه ی ده نگی ئه مه ريکا - 2002-09-27


ده ستوورنامه ی ده نگی ئه مه ريکا

بوَ پاراستنی راستگوَيی به رنامه کانی ده نگی ئه مه ريکا و ديار کردنی ئه رکی ريَکخراوه که ، ده ستوورنامه ی ده نگی ئه مه ريکا له سالی 1960 دا داريژرا و دواتريش له روَژی 12 مانگی 7ی سالی 1976 له لايه ن سه روَک جيَرالَد فوَرده وه موَر کراو بوو به قانوون (قانوونی گشتی 350-94) که ده لیَ:

خزمه تي به رژه وه ند ييه دريَژ خايه نه کانی ولاته يه کگرتوه کانی ئه مه ريکا به ريَگای په يَوه ندی راسته وخوَی به راديَو له گه ل گه لانی جيهان دا ده کریَ. بوَ ئه وه ی کاريگه ر بیَ، ده نگی ئه مه ريکا ده بیَ سه رنج و ريَزی گويَگران بوَ خوَی راکيَشیَ. له به ر ئه وه په خشه کانی ده نگی ئه مه ريکا به م پره نسيپانه وه به ريَوه ده چن:

1- ده نگی ئه مه ريکا هه ميشه وه ک سه رچاوه يه کی ده نگوباسی متمانه پيَکراوی راستگوَ ته ماشا ده کریَ. ده نگوباسه کانی ده نگی ئه مه ريکا-راست و دروست، بابه تی و هه مه گر ده بن.

2- ده نگی ئه مه ريکا نويَنه رايه تی ئه مه ريکا ده کات نه ک ئی تاکه چينيَکی کوَمه لگای ئه مه ريکا. بوَيه بيرو هزری دامه زراوه گرينگه کانی ئه مه ريکا به شيَوه يه کی هاوسه نگ و هه مه گر ده خاته روو

3- ده نگی ئه مه ريکا سياسه ته کانی ولاته يه کگرتوه کان به روونی و به شيوه يه کی کاريگه ر ده خاته روو. هه روه ها ليَدوان و بيروباوه ری به ر پرسيارانه ش له سه ر ئه م سياسه تانه پيَشکه ش ده کات.

XS
SM
MD
LG